Przyszłość chirurgii ucha

Przyszłość chirurgii ucha

Obecnie istnieje wiele różnych opcji chirurgii ucha dla osób, które cierpią z powodu różnych problemów. Niektóre z najczęstszych operacji są te obejmujące kanał słuchowy, bębenek i kości ucha. Inne procedury obejmują ossiculoplastykę i tympanoplastykę. Ponadto istnieje wiele procedur chirurgicznych, które są opracowywane dla pacjentów, którzy cierpią z powodu systemów słuchowych zakotwiczonych w kości. Niektóre z tych procedur obejmują encefalopatię skroniową i Canalplastykę.

Ossiculoplastyka

Podczas ossiculoplastyki chirurg rekonstruuje łańcuch kosteczek słuchowych ucha środkowego, przywracając mechanizm przenoszenia dźwięku. Technika ta jest wykonywana u pacjentów z przewodzeniowym ubytkiem słuchu od lat 50-tych XX wieku.

Głównym celem ossikuloplastyki jest przywrócenie funkcji i jakości życia. Operacja ta może być wykonana w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym w zależności od wielkości ubytku kosteczek słuchowych. Często wykonywany jest w połączeniu z tympanoplastyką.

Łańcuch kosteczek słuchowych jest częścią ucha środkowego, która przekazuje dźwięk do ucha wewnętrznego. Do kosteczek słuchowych należą: młoteczek, siekacz i strzemiączko. Są one połączone ze sobą za pomocą ścięgna tensor tympani. Błona tympaniczna to cienki kawałek tkanki, który oddziela ucho zewnętrzne od środkowego.

Podczas zabiegu ossiculoplastyki, chirurg będzie musiał wykonać cięcie wewnątrz kanału słuchowego. Cięcie to zostanie zamknięte szwami wchłanialnymi. Po zabiegu pacjent może wrócić do domu tego samego dnia.

Ossiculoplastyka została wykonana przy użyciu wielu różnych technik chirurgicznych. Niektóre z nich obejmują implanty bioceramiczne, przeszczepy autologiczne i cement kostny. W celu zapewnienia długoterminowego sukcesu zabiegu należy stosować materiał biokompatybilny.

Wykonując ossiculoplastykę, chirurg musi wybrać procedurę, która daje najlepszy efekt słuchowy. Osiągnięcie tego celu wymaga jak najmniejszego ryzyka powikłań. Istnieje kilka rodzajów ryzyka, w tym zaburzenia równowagi, tworzenie się woskowiny w uchu i infekcje.

Ossiculectomy

Posiadanie nieprawidłowego ucha to problem, który może dotyczyć osób w każdym wieku. Może to wpływać na samoocenę i może powodować problemy społeczne. Na szczęście, chirurgia ucha może pomóc rozwiązać te problemy.

Operacja ucha jest wykonywana u dzieci i dorosłych w celu skorygowania kształtu ucha. Operacja ta jest zazwyczaj wykonywana przez nacięcie wykonane za uchem. Chrząstka ucha jest usuwana i kształtowana na nowo, aby uzyskać pożądany wygląd.

Niektórzy pacjenci muszą poddać się kilku operacjom, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Inni pacjenci mogą potrzebować aparatów słuchowych, aby przywrócić słuch.

Operacja ucha jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym lub dożylnym. Anestezjolog monitoruje funkcje życiowe pacjenta podczas całego zabiegu. Pacjent znajduje się w pozycji leżącej. Operacja trwa zazwyczaj około dwóch do trzech godzin.

Przed zabiegiem pacjentowi zostanie przedstawiony krótki opis zabiegu. Chirurg porozmawia z pacjentem o celach operacji. Wyjaśni również potencjalne wyniki operacji.

Nacięcie wykonywane jest za uchem lub w naturalnym zagięciu ucha. Następnie nacięcie jest zamykane. Ucho jest następnie ponownie kształtowane przez serię procedur uzupełniających.

Większość pacjentów jest w stanie wrócić do swoich normalnych zajęć w ciągu tygodnia lub dwóch. Jednak przez kilka tygodni należy unikać intensywnych zajęć. Niektórzy pacjenci mogą wymagać przejścia na przeciwzapalne leki przeciwbólowe.

Plastyka kanału słuchowego

Chirurgiczna rekonstrukcja kanału słuchowego (canalplastyka) jest zabiegiem chirurgicznym stosowanym w celu poszerzenia zewnętrznego kanału słuchowego, poprawiając w ten sposób drenaż i pozwalając na uzyskanie lepszego efektu estetycznego. Technika ta może być również stosowana w leczeniu atrezji przewodu słuchowego, czyli stanu, w którym przewód słuchowy jest zwężony lub niedrożny.

Plastyka kanału słuchowego jest zabiegiem chirurgicznym, podczas którego usuwana jest skóra i chrząstka przewodu słuchowego zewnętrznego, tworzony jest nowy kanał słuchowy, a do pokrycia nowego kanału słuchowego stosowane są przeszczepy skóry. Plastyka kanału słuchowego może być wykonywana u dzieci już w wieku 5 lat.

Kanalplastyka jest zabiegiem chirurgicznym wykonywanym u pacjentów, którzy mają wrodzoną atrezję małżowiny usznej, czyli stan, w którym kanał słuchowy nie otwiera się i nie zamyka. Wada ta powoduje, że energia dźwiękowa nie dociera do ucha wewnętrznego, co może skutkować ubytkiem słuchu. Plastyka kanału słuchowego może być wykonana zarówno w przypadku jednostronnej, jak i obustronnej atrezji ucha.

W obu przypadkach szczelina powietrzna kości wynosi około 0,5 kHz. W celu określenia szczeliny powietrznej kości zastosowano na audiogramie pacjenta częstotliwość 0,5 kHz.

Celem canalplastyki jest stworzenie odpowiedniej przestrzeni w kanale słuchowym, która jest niezbędna do umożliwienia funkcjonowania ślimaka i nerwów słuchowych. Canalplastyka może również powodować niewielką utratę postrzeganej jakości dźwięku.

Plastyka kanału słuchowego może być wykonana u pacjentów, którzy mają wrodzone zwężenie przewodu słuchowego. Dzieje się tak, gdy wokół przewodu słuchowego tworzy się tkanka bliznowata. Bardzo ważne jest, aby przed wyborem zabiegu poddać się dokładnym badaniom i prześwietleniom.

Tympanoplastyka

Obecnie tympanoplastyka jest wykonywana w celu leczenia wielu różnych problemów ucha wewnętrznego. Obejmuje to perforację błony bębenkowej, infekcje oraz dziurę w błonie bębenkowej. Ponadto, tympanoplastyka może być wykonywana w celu naprawy przebitej błony bębenkowej.

Przed zabiegiem pacjenci przechodzą szczegółowe badanie. Badanie może obejmować badanie słuchu w celu ustalenia, czy problem ze słuchem może zostać skorygowany. Następnie pacjent jest umieszczany w znieczuleniu ogólnym. Może to potrwać kilka godzin. Po zabiegu pacjent może wrócić do domu. Powinien on jednak kontynuować przyjmowanie przepisanych leków.

Po zabiegu ucho zostanie wypełnione miękką tkanką, aby zapobiec infekcji. Będzie ona okresowo usuwana w miarę gojenia się ucha. Pacjentom mogą być również przepisywane antybiotyki w celu zapobiegania infekcji.

Problem ze słuchem może się poprawić po kilku miesiącach. Pacjenci mogą również odczuwać szumy uszne. Może to być bardziej zauważalne po tympanoplastyce. U niewielkiej liczby pacjentów problem ze słuchem może utrzymywać się przez dłuższy czas.

U większości dzieci tympanoplastyka może być wykonana w warunkach ambulatoryjnych. Większość pacjentów może powrócić do normalnych czynności w ciągu kilku dni. Jednak niektórzy mogą mieć problemy z prawidłowym słyszeniem przez kilka pierwszych dni po zabiegu.

Tympanoplastyka może być wykonana przez kanał słuchowy lub przez fałdę za uchem. Procedura chirurgiczna zostanie wybrana na podstawie umiejętności chirurga.

Encefale skroniowe

Objawowe encefale skroniowe występują rzadko, a ich etiologia nie jest znana. Schorzenie to charakteryzuje się przepukliną miąższu mózgu przez ubytek w podstawie czaszki, który zwykle sięga do środkowego dołu czaszki. Zmiany mogą być wrodzone lub nabyte.

Choć schorzenie to jest rzadkie, może powodować znaczną zachorowalność. Objawy obejmują drgawki, zapalenie opon mózgowych i przetoki płynu mózgowo-rdzeniowego. W leczeniu wady stosuje się zabiegi chirurgiczne.

Leczenie chirurgiczne obejmuje trzy kolejne etapy: kraniotomię środkowego dołu czaszki, rekonstrukcję podstawy czaszki oraz wewnątrzczaszkowe podejście do encefalocele. Takie podejście jest mniej inwazyjne niż tradycyjna kraniotomia skroniowa.

Przegląd literatury medycznej sugeruje, że występowanie encefalokle w środkowym dole czaszki jest częstsze niż wcześniej sądzono. W szczególności doświadczenie autorów sugeruje, że boczne/przednie encefalole są rzadkie u pacjentów bezobjawowych.

Pacjentka przeszła operację naprawy encefalocele lewej kości skroniowej w 2003 roku. U pacjenta wystąpił ubytek słuchu w prawym uchu. Jego funkcje poznawcze były wysokie. Niepokoiła go jednak pogarszająca się pamięć i zespół niespokojnych nóg. Jego stan poprawił się po sześciu miesiącach.

Pacjent był w stanie przerwać stosowanie pregabaliny. Z perspektywy ubezpieczenia przeszedł również na gabapentynę. Jego przebieg pooperacyjny był spokojny. W prawym uchu miał szczelinę powietrzną. Od tego czasu powrócił do zdrowia po ostrej chorobie. Jego napady zmniejszyły się, a dawka lamotryginy została zredukowana.

Systemy słuchowe zakotwiczone w kości

W przeciwieństwie do innych procedur chirurgii ucha, systemy słuchowe zakotwiczone w kości omijają ucho środkowe, umożliwiając przesyłanie dźwięku bezpośrednio do ślimaka. Zabieg ten jest korzystny dla osób, które mają ubytek słuchu, którego nie można skorygować za pomocą tradycyjnych aparatów słuchowych. Systemy te są idealne dla osób, które cierpią na przewodzeniowy ubytek słuchu lub jednostronny ubytek słuchu.

Aparat słuchowy zakotwiczony w kości jest umieszczany za uchem na kości sutkowej. Jest podobny do noszenia akustycznego aparatu słuchowego, ale jest atrakcyjny kosmetycznie i nie blokuje przewodu słuchowego. Aparat słuchowy zakotwiczony w kości może pomóc osobom z jednostronną głuchotą, infekcjami ucha środkowego i innymi problemami.

Aparaty słuchowe zakotwiczone w kości są często pokrywane przez ubezpieczenie. Jeśli masz ubezpieczenie, porozmawiaj ze swoim otolaryngologiem o swoich możliwościach. Jeśli ubezpieczenie nie pokrywa aparatu słuchowego zakotwiczonego w kości, skontaktuj się z producentem, aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do zniżki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o systemie, odwiedź stronę internetową firmy Oticon Medical. Producent oferuje szereg usług, w tym wsparcie ubezpieczeniowe i pomoc przy odmowach.

Najpopularniejszym aparatem słuchowym zakotwiczonym w kości jest system Ponto. Urządzenie to zawiera aktywny implant na przewodnictwo kostne, procesor dźwięku oraz system sprzęgający. Urządzenie jest kompatybilne z MRI i może być poddawane skanom MRI 1,5 Tesli.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne, aparaty słuchowe zakotwiczone w kości stymulują bezpośrednio ucho wewnętrzne, umożliwiając przesyłanie dźwięku zarówno do dobrych, jak i słabych ślimaków. Oprócz zapewnienia lepszej jakości dźwięku, urządzenie może pomóc w osuszaniu uszu i poprawić rozumienie mowy.

Podobne tematy

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *